Nikkor-S 50 mm 1 : 1.4 non AI
Leitz - Summicron -R 50 mm - 1:2